ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σχετικά με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ιστολόγιο (blog) το οποίο εμφανίζεται στο ιδιόκτητο domain  www.coucou.gr.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε όλους τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης αποποίησης ευθυνών. Αν δεν συμφωνείτε με κάτι στην παρούσα ανακοίνωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.

Οι απόψεις και οι γνώμες που αναρτώνται σ’ αυτό το ιστολόγιο (blog), από τους χρήστες, είτε με την μορφή σχολίων είτε με την μορφή επιστολών, εκφράζουν τους χρήστες προσωπικά και δεν ανταποκρίνονται κατ’ ανάγκη σ’ αυτές του Διαχειριστή του ιστολογίου.

Το coucou.gr δε φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά των χρηστών, δεν εκφράζει ή προσυπογράφει την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή όποιας άλλης πληροφορίας παρέχεται από τους χρήστες του ιστολογίου. Ο έλεγχος για την αξιοπιστία οποιασδήποτε τέτοιας συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή πληροφορίας γίνεται από κάθε χρήστη ατομικά και με δική του ευθύνη. Για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση το coucou.gr δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε αποθετική, έμμεση, παρεπόμενη ή ειδική ζημία οποιουδήποτε είδους, ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, την υπεραξία, τα δεδομένα , πληροφορίες, το εισόδημα, τα αναμενόμενα κέρδη ή επιχειρηματικές σχέσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Το coucou.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί σε χρήστη, την πρόσβαση στο ιστολόγιο ή σε τμήμα του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους και προϊόντα 

Στο coucou.gr περιέχονται σύνδεσμοι και αναφορές σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες για τη διευκόλυνση των χρηστών. Αυτές οι τοποθεσίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του coucou.gr και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου των εν λόγω χώρων, για άλλους συνδέσμους που αυτές περιέχουν ή την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που παρέχονται μέσω εξωτερικών δικτυακών τόπων. Οι σύνδεσμοι παρατίθενται χάριν ευκολίας και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται αυτοί οι σύνδεσμοι και οι αναφορές δε σημαίνει ότι το coucou.gr προσυπογράφει ως προς το περιεχόμενό τους και δεν συνεπάγεται έγκριση των απόψεων, πληροφοριών ή προϊόντα που παρέχονται ή που κατέχονται από αυτές τις ιστοσελίδες.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλες οι εικόνες και τα βίντεο που παρουσιάζονται στο coucou.gr, ανήκουν στον δικαιούχο των δικαιωμάτων τους και απλά αναρτώνται προς ενημέρωση των αναγνωστών.

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου προστατεύεται από τους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να «κατεβάσετε» (download), να δείτε, να τυπώσετε και να αναπαράγετε αυτό το υλικό ως link, για προσωπική, μη εμπορική χρήση και με την επισήμανση της ιστοσελίδας coucou.gr ως πηγή προέλευσης.

Tο coucou.gr σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητεί από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο.

Νομοθεσία

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 44/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κρίθηκε ότι τα ιστολόγια δεν υπάγονται στην έννοια του ηλεκτρονικού τύπου. Αναλογικά βρίσκει εφαρμογή η νομοθεσία του τύπου στην περίπτωση του ιστολογίου.

Τα κεντρικά σημεία της απόφασης:

-Ιστολόγιο: Χαρακτηρίζεται ως διαδραστικό μέσο επικοινωνίας αόριστου αριθμού προσώπων-αναγνωστών, που καθορίζουν το περιεχόμενο του ιστολογίου.

-Διάκριση ιστολογίου από ιστοσελίδα που διατηρεί μέσο ενημέρωσης στο διαδίκτυο, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από τον κύριο και τους δημοσιογράφους του μέσου.

-Τα ιστολόγια δεν υπάγονται στην έννοια του ηλεκτρονικού τύπου, ο οποίος αφορά τις ιστοσελίδες των ήδη υπαρχόντων μέσων ενημέρωσης.

-Αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας περί τύπου στην περίπτωση του ιστολογίου.

-Αναγνωρίζεται η ανωνυμία των bloggers, διότι άλλωστε και στα γραπτά έντυπα παραδοσιακής μορφής είναι συνήθης η αρθρογραφία με ψευδώνυμο

-Η εταιρία που φιλοξενεί το ιστολόγιο στον παγκόσμιο ιστό, δεν θεωρείται αναλογικά, ιδιοκτήτης, εκδότης ή συντάκτης του εντύπου, μέσω του οποίου εκδηλώθηκε η ζημιογόνος συμπεριφορά.

-Μόνη η χρήση ενός υπαρκτού ονοματεπωνύμου ως υπογραφής  δεν αποτελεί πλήρη απόδειξη για την ταυτότητα του δράστη της προσβολής προσωπικότητας, γι’ αυτό και απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων για την ταυτότητα του δράστη από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας.

Αναθεωρήσεις 

Το coucou.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει την παρούσα ανακοίνωση αποποίησης ευθυνών στο μέλλον. Κάθε αναθεωρημένη έκδοση θα θεωρείται ότι ισχύει από την πρώτη ημέρα της δημοσίευσης στην παρούσα ιστοσελίδα.